Hydroponisk dyrking og næring

Når du setter i gang med hydroponisk dyrking, er næring en sentral del av systemet. Uten næring vil ikke plantene dine kunne leve eller holde seg friske, siden både fotosyntese og andre prosesser er avhengig av visse næringsstoffer.

I denne guiden ser vi nærmere på næring som brukes ved hydroponisk dyrking. Lær mer om næringsstoffene og ulike typer næring du kan benytte deg av!

Hydroponisk dyrking og næring

Hvordan fungerer hydroponisk dyrking?

Hydroponisk dyrking er en dyrkemetode som innebærer at du dyrker planter i et vekstsubstrat og vann, uten bruk av jord. Ved tradisjonell dyrking vil plantene hente næringsstoffer fra jorden, men her henter plantene heller næringen direkte fra vannet.

For at en plante skal kunne leve og vokse, trenger den lys, luft, vann, næring og plass. Mange tror at jord er en nødvendighet, men i realiteten bidrar jorden bare til at planten har noe å vokse i og hente næring fra. Du kan derfor fint dyrke uten jord.

Du kan dyrke alt fra krydderurter til mange forskjellige grønnsaker med hydroponisk dyrking.

Ved hydroponisk dyrking kan planten slå rot i et vekstsubstrat som kokosfiber eller lignende. Røttene vil deretter gå videre ned i vannet som er tilsatt næring. Røttene drukner ikke, da systemet gir røttene et lag med luft mellom vannet og vekstmediet.

I noen hydroponiske systemer benyttes det egne pumper som sørger for å tilføre oksygen til røttene. Dette avhenger av hva slags hydroponisk system det er snakk om.

Du kan også lage ditt eget DIY hydroponisk system, det er enklere enn du tror!

hydroponisk dyrking med tomater

Hydroponisk dyrking: En smart måte å tilføre planten næring på

Den viktigste grunnen til at mange velger hydroponisk dyrking fremfor tradisjonell dyrking i jord, er at man ikke trenger jord. Ved å droppe jord, kan du også eliminere problemer med fluer, diverse sykdommer og larver som livnærer seg av røtter.

Hydroponisk dyrking oppleves av mange som en renere og mer hygienisk måte å dyrke på, siden du slipper irriterende jordsøl. Samtidig vokser planter ofte raskere og mer effektivt enn i jord, siden næringsoppløsningen gir planten lett tilgang på alt den trenger for å vokse.

Hvilke næringsstoffer finnes i hydroponisk næring?

Planter har behov for relativt store mengder makronæringsstoffer, noe som inkluderer både karbon, hydrogen, nitrogen, oksygen, kalium, fosfor, magnesium, kalsium og svovel. Alle vekster som dyrkes hydroponisk har spesielt stort behov for nitrogen, fosfor og kalium.

I tillegg til dette har planten behov for mindre mengder av mikronæringsstoffer som jern, sink og kobber. Planten tar opp stoffene som trengs gjennom røttene, og fordeler deretter stoffene til resten av plantens celler.

Nitrogen er blant annet viktig for plantens metabolisme og vekst, og er det næringsstoffet du vanligvis finner mest av i plantenæring. Fosfor spiller også en sentral rolle, og bidrar blant annet til å stimulere røttene og tilrettelegge for fotosyntese.

Kalium er også viktig for planter, siden næringsstoffet bidrar til at planten får mekanisk styrke og kan justere eget vanninnhold. I hydroponisk næring vil du vanligvis finne alle makro- og mikronæringsstoffene planter trenger for å leve. Dette inkluderer…:

  • Nitrogen
  • Fosfor
  • Kalium
  • Magnesium
  • Svovel
  • Bor
  • Molybden
  • Kobber
  • Sink
  • Jern

Ulike typer næring som brukes ved hydroponisk dyrking

Dersom du skal begynne med hydroponisk dyrking, er det viktig å sørge for at vekstene får næringen de trenger. La oss se nærmere på de mest vanlige næringsalternativene som finnes innen vanndyrking!

Flytende hydroponisk næring

Den vanligste formen for hydroponisk næring, er den du finner på hagesentre og i andre butikker som selger hydroponiske systemer. Dette er en type flytende næring som enkelt blander seg ut i vannet du tilsetter i beholderen.

Næringen inneholder alle makro- og mikronæringsstoffer planten trenger, inkludert nitrogen, fosfor, kalium og kobber. 

Det som kanskje er den største ulempen ved hydroponisk næring du kan kjøpe i butikken, er at prisen kan være relativt høy. Dette kan imidlertid variere fra butikk til butikk, og fra produkt til produkt.

estragon hydroponisk

Granulert gjødsel og husdyrgjødsel

Foruten flytende hydroponisk næring, kan du hos enkelte spesialforhandlere også finne granulert gjødsel. Dette er gjødsel i fast form som vil løse seg gradvis opp i vannet, og på den måten gi plantene næringsstoffene som trengs.

Husdyrgjødsel, altså ekskrementer fra ulike dyr, kan også brukes som gjødsel i enkelte hydroponiske systemer. Dette er mest aktuelt ved akvaponikk, der vannlevende dyr lever sammen med plantene i vannet,

Plantene kan da hente næringen de trenger via ekskrementer fra kreps, fisk og andre skapninger. Dette er naturlig nok en løsning som først og fremst benyttes innen industri og storskala produksjon av spiselige vekster.

Hjemmelaget hydroponisk næring

Dersom du ønsker et alternativ til hydroponisk næring som kan kjøpes i butikken, kan en hjemmelaget næringsløsning være aktuelt.

Vær imidlertid obs på at kostnadene ikke nødvendigvis blir noe lavere, siden du vil måtte kjøpe inn en rekke næringsstoffer (som også kan være vanskelige å få tak i). Skal du lage en næringsbase vil du blant annet trenge nitrogen, fosfor, kalsium og lignende.

Det kan også være behov for osmosevann (filtrert vann med nøytral pH), pH-test kit og annet utstyr. Synes du det er morsomt å eksperimentere, kan dette likevel være et morsomt prosjekt å sette i gang med.

Hydroponisk næring

Kan du bruke vanlig plantenæring til hydroponisk dyrking?

Når du skal sette i gang med hydroponisk dyrking, lurer du kanskje på om du ikke kan ta i bruk vanlig plantenæring (som vanligvis tilsettes i jord), da dette ofte er billigere enn produkter som markedsføres som hydroponisk næring.

Det korte svaret er at dette er mulig, med visse forbehold. Det er blant annet viktig å unngå vanlig plantenæring som inneholder nitrogen i form av urea eller ammonium.

Forskjellige forutsetninger

Det er viktig å forstå forskjellen mellom hydroponisk og ordinær dyrking. Når du dyrker hydroponisk, gjøres dette i et mest mulig sterilt og kjemisk nøytralt vekstmedium. All næringen planten trenger skal komme fra næringsløsningen (vannet med tilsatt næring).

Ved dyrking i jord er forutsetningene annerledes. Jord inneholder mye organisk materiale, levende organismer (inkludert bakterier) og mineraler som kan løses opp. Noe av dette vil gi planten næringen som trengs. Næring vi tilsetter skal tilføre stoffer som kan mangle i jord.

Hydroponisk næring inneholder stort sett all næringen planten trenger, mens næring for jord typisk inneholder noe av næringen som trengs.

Hydroponisk dyrking og næring

Ulik næringssammensetning

Tradisjonell næring inneholder ofte ammoniumsalt og andre stoffer som egner seg for nedbrytning i jord. Ammoniumsalt vil brytes ned til nitrat som plantene kan benytte seg av. Dette egner seg imidlertid ikke i hydroponiske systemer, og kan bli til gift for planten.

I et hydroponisk system bør man tilsette den nitrogenformen plantene kan bruke med en gang, siden bakteriene som bryter ned ammoniumsalt ikke er til stede.

Mengden fosfor er vanligvis også betydelig høyere i vanlig plantenæring enn i hydroponisk næring, noe som skyldes at fosfor raskere forsvinner fra jord.

Dosering av hydroponisk næring

Flytende hydroponisk næring er det mest brukte alternativet blant hobbydyrkere, og er relativt enkelt å ta i bruk. Det er imidlertid viktig å sørge for at du doserer riktig mengde næring i vannet, slik at næringskonsentrasjonen ikke blir for høy eller lav.

De fleste typer hydroponisk næring, som Nelson Garden sin variant, skal doseres i en mengde på 2 ml per liter vann. Næringen vil som regel fås i en beholder med egen målekork, slik at det blir enkelt å dosere riktig mengde.

Husk likevel å lese produsentens doseringsanbefalinger før du setter i gang, da anbefalt dosering kan variere fra produkt til produkt.

næring hydroponisk

Husk at ulike planter kan ha ulike næringsbehov

Vanligvis vil vanlig flytende hydroponisk næring dekke behovene til de fleste vekster du dyrker hydroponisk.

Merk deg at vekster som tomat og chili har et høyere nitrogenbehov under vekst enn når blomstringsperioden starter. Du vil likevel kunne dyrke frem både chili og tomater uten å måtte justere nitrogenmengden i vannet.

Om du har veldig kravstore planter og et ønske om å lykkes, kan det imidlertid være greit å investere i en pH-test. Nitrogen tas nemlig enklest opp av plantene når pH-en i vannet ligger på 6–6,5.

Dersom du ønsker å justere pH-en i vannet, kan du gjøre dette ved hjelp av egne «pH opp» eller «pH ned»-produkter. Disse kan du blant annet finne i en rekke dyrebutikker som selger akvarieutstyr. Der vil du også finne pH-tester.

Hydroponisk dyrking er effektivt med riktig næring

Så lenge du har næring med gunstig næringssammensetning for hydroponiske vekster, har du en av de viktigste suksessfaktorene på plass for å lykkes. Husk likevel på at plantene du dyrker også trenger en gunstig temperatur, gode lysforhold og plass for å trives.

Om du legger til rette for at plantene skal trives, vil du belønnes med frodige og friske planter!

FAQ – Ofte stilte spørsmål

Hva slags næring er best ved hydroponisk dyrking?

Flytende hydroponisk næring er det beste (og enkleste) alternativet for alle som ønsker å lykkes med hydroponisk dyrking. Den flytende næringen løser seg effektivt opp i vann, og er i tillegg enkel å dosere.

Hvor kan du kjøpe næring for hydroponisk dyrking?

Hydroponisk næring kan kjøpes både på hagesentre og på nett. Det finnes flere ulike produsenter som har utviklet egne hydroponiske næringsmidler, inkludert Nelson Garden, Vitalink, Plagron og Terra Aquatica.

Hva koster hydroponisk næring?

Prisen for hydroponisk næring varierer mye fra leverandør til leverandør, og vil dessuten avhenge av mengde og produsent. I de fleste tilfeller vil det være mulig å finne gode alternativer som koster under 200 kroner.

Legg igjen en kommentar