Guide for riktig plassering av tomatplanter [2022]

Gi en vurdering
plassering-tomatplanter

Ved riktig plassering av tomatplanter i forhold til hverandre vil bidra til at plantene blir sunnere og sannsynligheten for økt produksjon av herlige frukter vil bli større. I denne artikkelen skal vi gå gjennom hvordan man bør plassere tomatplanter for at plantene ikke skal ende opp altfor tett innpå hverandre eller altfor langt vekke fra hverandre.

Det er to faktorer som spiller inn på hvilken avstand man skal plassere tomatplantene. Den ene er hvilken type tomat man skal dyrke og den andre er hvordan du tenker å støtte opp plantene dine.

Hvorfor er riktig plassering av tomatplanter viktig?

Det er fire hovedgrunner til at det er viktig å ha riktig avstand på tomatplantene:

1.Sykdomsforebygging – Tomatplanter er utsatt for ganske mange sykdommer, så feil plassering av plantene kan gi for dårlig luftsirkulasjon eller at bakteriene vandrer fra plante til plante.

2. Nok lys – Tomatplanter trenger mye lys for å vokse og bære frem rike frukter. Dersom du plasserer plantene for tett inntil hverandre vil de skygge for hverandre og hindre sunn vekst.

3. Produksjon – Man bør ikke plante tomatplantene for langt unna hverandre da dette vil gi ugress mye plass i mellom til å kunne vokse. Du vil også miste verdifull vekstplass og redusere den potensielle mengden med herlige frukter.

4. Mindre konkurranse – Ved å plassere tomatplantene for tette inntil hverandre vil det i tillegg til for dårlig luftsirkulasjon, også gjøre at plantene konkurrerer mer om vann og næringsstoffer.

Typer tomater

Du har altså to forskjellige typer tomater; bestemte og ubestemte tomater. Kort fortalt er hovedforskjellen at bestemte tomater vokser til en viss størrelse og gir frukter på ca. samme tid, mens ubestemte tomater vokser helt til sesongen er ferdig og gir frukter kontinuerlig gjennom hele sesongen. På grunn av at bestemte tomatplanter gir frukter på nesten samme tid, blir de ofte dyrket frem av de som ønsker å bruke tomatene til å for eksempel lage hakket tomat, tomatpuré, ketchup eller andre måter å preservere fruktene på.

Når det kommer til å støtte opp tomatplantene trenger for eksempel bestemte tomater vanligvis ingen støtte. Ubestemte tomater derimot, må støttes opp fordi de blir så store.

Riktig avstand mellom tomatplantene

Hva som er riktig avstand mellom tomatplantene er som nevnt over avhengig av hvilke typer tomter som dyrkes – bestemte eller ubestemte og hvilken stype støtte som brukes. Ved bruk av støtte tåler plantene nærmere plassering enn de bestemte typene som kan spre seg utover på bakken. Fordelen med å støtte opp planten fremfor å la de ligge på bakken er at plantene er mindre sannsynlig for å bli smittet av tomatsykdommer.

Vil du vite mer om forskjellige tomatsykdommer som kan ramme tomatplanten din? Vi har skrevet en egen artikkel om akkurat dette og du kan lese den her!

Bestemte tomater

Bestemte dvergtomater som bare blir 30-45cm høye kan du plante på en avstand på 30-60cm. Vanlige bestemte tomattyper bør plantes med 60cm mellomrom.

Ubestemte tomater

Med ubestemte tomater er her støtten gjør en forskjell på hvilken avstand man skal plante tomatplanten. Med stake (eller pinne) bør du sette tomatplantene med 45-60cm mellomrom. Disse beskjæres regelmessig gjennom sesongen for å kontrollere veksten og sørge for god luftsirkulasjon.

Å bruke hyssing som metode til å støtte tomatplantene dine er også et godt alternativ. Dette gjør at du kan plante litt tettere enn ved pinne og man sikrer god luftsirkulasjon med denne metoden. Man har også mulighet til å sette hyssingen høyt for å la plantene vokse så høyt de bare orker! Ved denne metoden kan du plassere plantene med 30-45cm mellomrom.

Det er ikke så veldig vanlig å la ubestemte tomater vokse fritt uten støtte slik at de blir liggende på bakken – hovedsakelig på grunn av faren for sykdommer. Men dersom du ønsker å la de ubestemte tomatplantene dine vokse fritt langs bakken, bør du plassere dem 90-120cm fra hverandre.

Avstand mellom radene i kjøkkenhagen

Vi har snakket litt om hvilken avstand man skal plante tomatplantene fra hverandre i en rad. Men hva med avstanden til radene? Om du har en kjøkkenhage som oss, med flere rader ved siden av hverandre bør man også tenke på avstand mellom disse radene også.

Å gi god nok avstand mellom radene bør man gjøre både for å sikre god nok luftsirkulasjon mellom plantene, og gi god nok arbeidsplass mellom radene dersom man for eksempel har forhøyde grønnsaksbed, pallekarmer eller egenbygde bed.

Videre stell av tomatplantene dine

Nå som du har sikret god nok avstand mellom tomatplantene dine må du fortsette å sørge for at plantene dine trives godt i kjøkkenhagen din ved å beskjære de innimellom! Bestemte tomater trenger ikke å beskjæres da de kun vokser til en bestemt størrelse og ikke tar altfor mye plass, men ubestemte tomater som er støttet opp på en eller annen måte trenger regelmessig beskjæring for å fjerne såkalte tyver som på sikt vil fremme sunne og produktive planter.

Tyver er skudd som kommer i mellom hovedgrenen og en gren. En slik tyv vil produsere blomster og frukter. Dersom man ikke fjerner disse såkalte tyvene vil planten kunne produserer mer frukter totalt, men det vil også føre til at den totale fruktstørrelsen reduseres. Planten vil også ende opp som et stort virvar av grener og blader som igjen vil føre til redusert luftsirkulasjon til planten.

Tidlig på sommeren kan du la være å knipe de to-tre første tyvene, men etter dette bør du knipe resten en gang i uken.

Hva er din erfaring med avstand mellom tomatplantene du har dyrket frem? Hvilke typer hadde du, hvilken metode for støtte brukte du og så du noen fordeler/ulemper med de forskjellige metodene? Legg gjerne igjen en kommentar i kommentarfeltet under og del dine erfaringer med oss! Sammen øker vi kunnskapen og forbedrer oss i dyrkingen for hver sesong!

En kommentar om “Guide for riktig plassering av tomatplanter [2022]”

Legg igjen en kommentar