Tomatsykdommer – Dette er verdt å vite

Tomatsykdommer

Det finnes mange patogene bakterier som kan føre til sykdom på tomatplanter. Patogen betyr ¨sykdomsfremkallende¨ og er et begrep som brukes for å beskrive om noe bidrar til å fremkalle sykdommer. Noen patogene sykdommer er sopporganismer, mens andre er bakterielle eller virale. Infeksjonsforekomsten og hastigheten avhenger av ulike faktorer som for eksempel: temperatur, fuktighet, sortresistens, vindmønster og plantehelse.

Det er viktig å huske på at tomatplanter som blir tatt godt vare på i form av sunn jord og riktig fuktighet ofte blir mer motstandsdyktige mot tomat sykdommer. I denne artikkelen skal vi ta for oss ulike typer tomatsykdommer dine kan bli smittet med, hvordan man kan forhindre at dette skjer og hva man gjør når uhellet først er ute.

Vi har skrevet en artikkel om hvordan du burde stelle tomatene dine slik at du unngår den situasjonen du er i nå, nemlig sykdom på tomat planten din!

Forskjellige typer tomatsykdommer

I avsnittene under vil du lese om de forskjellige tomat sykdommer og se bilder av sykdom på tomatplanter. Vi vil ta for oss noen av de vanligste tomatsykdommer og hvordan man kan ta vare på tomatplantene for at de skal bli mest mulig motstandsdyktige.

tomatsykdommer

Tørråte tomat

Du har tre forskjellige typer av tørråte, dette kalles henholdsvis tidlig tørråte, sen tørråte og Septoria bladflekker som er en slekt av soppvariasjoner som forårsaker sykdom i planter.

Tidlig Tørråte vises ofte når de første tomatfruktene har kommet på planten og du kan se at bladene får brune flekker på enden av bladet. Når disse flekkene vokser vil de få en rund form med tørt og dødt plantevev i midten. Plantevevet rundt disse ringene vil bli gule og deretter brune før bladene dør og faller av planten. Tidlig tørråte vil normalt sett ikke påvirke selve frukten, men på grunn av at bladene faller av og dermed gir mindre skjerming til fruktene kan de bli såkalt solskoldet som følge av direkte soleksponering.

Tidlig-tørråte

Sen tørråte kan påvirke tomatplanten når som helst i vekstsesongen. Symptomene starter på på kanten av bladene med mørkt og skadet plantevev som sprer seg videre mot stammen. Hvit mugg kan også vokse på den nedre bladoverflaten i det berørte området. Denne typen råte utvikler seg raskt på planter i fuktige forhold og dersom man lar dette gå ubehandlet vil det kunne spre seg til frukten.

Sen-tørråte

Septoria bladflekker vises ofte på de nederste bladene etter at tomatfruktene har kommet på planten, slik som tidlig tørråte. Forskjellen på tidlig tørråte og Septoria bladflekker er at på tidlig tørråte viser få flekker på hvert blad mens Septoria er mange små brune flekker på bladene. Disse flekkene vil fortsette å spre seg og føre til at bladene dør og faller av planten. Som tidlig tørråte vil dette oftest ikke påvirke frukten.

Septoria-bladflekker

Hva gjør du om planten har fått tørråte?

Når du først har oppdaget at tomatplanten har fått tørråte må du gjøre tiltak raskt for at den ikke skal spre seg ytterligere. Dette gjør du ved å fjerne alle berørte blader – brenn dem eller putt dem i søpla. Dekk også jordoverflaten rundt stammen med halm, flis eller annen organisk materiale for å forhindre sopp i å sprute opp på planten.

Dersom tomatsykdommer som tørråte allerede har spredd seg til flere enn noen få blader, bør man påføre soppdrepende midler på planten.

tomatsykdommer

Griffelråte tomat

Griffelråte-tomat

Griffelråte er faktisk ikke en tomatsykdom, men heller en mangellidelse for kalsium. Man kan kjenne igjen griffelråte ved at det oppstår mørke myke flekker på den siden av tomaten hvor blomsten har vært. Det kan være flere årsaker til at tomatplanten ikke har fått tilstrekkelig opptak av kalsium.

Noen av årsakene til griffelråte kan være: For kraftige svingninger i jordfuktigheten (for våt eller for tørr), rotskader på grunn av omplanting, kald jord, til og med for rask plantevekst kan føre til griffelråte. Forholdene knyttet til inkonsekvent jordfuktighet gjennom hele vekstsesongen er en viktig årsak siden kalsium bare flyttes inn i planten med god fuktighetstilførsel. Frukten fortsetter å utvikle seg, men vil bli påvirket av kalsiummangel når det oppstår tørke.

Hvordan forhindre griffelråte:

1.Oppretthold konsistente nivåer av fuktighet i jorden gjennom hele vekstsesongen. Når været er tørt, vann grundig en eller to ganger hver uke for å fukte jorden nok.

2. Pass på at jorden er varm nok før du planter ut plantene. Kald jord begrenser næringsopptaket.

3. Bruk gjødsel med lite nitrogen og høyt fosforinnhold.

4. Påfør et lag med strø rundt roten for å minimere fordampning og bidra til å opprettholde jevn jordfuktighet.

5. Infisert frukt bør fjernes når den blir lagt merke til. Råten sprer seg ikke fra plante til plante eller fra frukt til frukt, så selv om den forekommer på dine tidligste tomater, kan det hende at den ikke påvirker senere tomater på samme plante.

tomatsykdommer

Antraknose

Tomatsykdommer som antraknose er en soppsykdom som også kan defineres som kreft på planten sees i form av et lite område dødt vev som sakte men sikkert vokser seg større. Sykdommen får tomatene til å råtne og på sikt kan den være dødelig for planten.

Symptomer på antraknose:

Små, runde og sunkne flekker på frukten er et tegn på antraknose. Flekkene vil bli større og mørkere i midten. Når de blir større kan du se at flere av flekkene kanskje smelter sammen.

Hvordan forhindre antraknose:

Soppen som fører til antraknose kommer oftest fra jorden og opp på planten ved sprut. Sørg derfor på å vanne fra bunn av planten slik at bakterien ikke får muligheten til dette. Overmodne tomater som ligger i kontakt med jorden er også svært utsatt for soppinfeksjon og du bør derfor passe på de nederste tomatene etter hvert som de vokser til. Dette gjelder også de nederste bladene på planten, du bør derfor fjerne de nederste bladene som er i fare for å komme i kontakt med jorden. En godt drenert jord er også et tiltak for å forhindre sykdom, da soppen stortrives i veldig fuktig klima som ofte skjer dersom det er mye nedbør og dårlig drenert jord.

Dersom tomatplanten din allerede har fått antraknose må du raskt fjerne planten fra hagen og brenne den. Soppdrepende eller bakteriedrepende stoffer kan behandle noen former for sykdommen men den beste ¨behandlingen¨ er dessverre kun å destruere planten.

tomatsykdommer

Bakteriell flekk

bakteriell-flekk

Tomatsykdommer som bakteriell flekk er som navnet tilsier en bakteriesykdom. På tomatplanter er det bakterien Pseudomonas syringae pv. som er kjeltringen bak denne sykdommen. Bakteriene trives veldig godt i temperaturer mellom 24 og 30° C og bløthetsperioder på 24 timer eller lenger (som oftes ved dugg, tåke eller mye regn). Den trives spesielt godt ved nattemperaturer mellom 25 og 28° C så i Norge er det en grei sannsynlighet for at bakterien ikke trives så godt.

Symptomer på bakteriell flekk:

Symptomer på denne sykdommen er mange små, mørke flekker på bladene. Sentrum av flekkene kan tørke ut og falle av, noe som vil gjøre at bladet vil få mange små hull på seg. Andre berørte blader kan bli gule og man kan også se symptomer på umodne frukter med små, hevede svarte flekker som gradvis blir større. Flekkene er ikke dype og fører vanligvis ikke til råte. Moden frukt blir sjelden smittet.

Hvordan forhindre bakteriell flekk:

For å forhindre denne sykdommen bør man starte med å velge en type plante som kan være resistent mot slike bakterier og velg patongefrie frø. Ved stelling av tomatplantene bør man også sørge for god hygiene og vaske seg godt på hendene og bruke desinfiserte redskap for å forhindre smitte.

Unngå å vanne fra toppen for å forhindre vannsprut opp på planten og unngå også arbeid i grønnsakshagen når det akkurat har vært en regnskyll eller rett etter vanning. Da er det fort gjort å dra med seg bakteriene ved hendene og redskapene.

tomatsykdommer

Tomatmosaikk

Antraknose

Tomatsykdommer som tomatmosaikk er en virussykdom kan spre seg raskt via blant annet klær, hender og forurensete verktøy. Sykdommen er vanskelig å identifisere fordi symptomene varierer med alderen til den infiserte planten og miljøforholdene.

Symptomer på tomatmosaikk:

 • Lyse- og mørkegrønne flekker på bladene.
 • Hvis planten har blitt infisert tidlig, kan den generelt virke gul og som om den har nedsatt vekst og utvikling.
 • Frukten kan modne ujevnt.
 • Redusert antall frukter og størrelse i forhold til det den egentlig skulle produsert.
 • Frukten kan vise innvendig brun farge rett under huden.
 • Bladene kan være krøllet, misdannet eller redusert i størrelse. På enkelte sorter kan dødt bladvev komme til syne ved varme temperaturer.

Hvordan forhindre tomatmosaikk:

Siden dette viruset er i stand til å overvintre på flerårig ugress er den i stand til å infisere tomatplantene dine flere sesonger på rad, da den kan eksistere i jord og planteavfall i opptil to år! For å forhindre at sykdommen sprer seg bør du være nøye med å vaske deg på hendene og desinfisere redskapene du bruker. Kok redskapene i minst fem minutter og vask det grundig med såpe.

Hold området rundt tomatplantene fri for ugress og dødt organisk materiale for å minimere områder sykdommen kan utvikle seg. Dersom du oppdager denne sykdommen på plantene i hagen din bør du raskt fjerne disse og brenne de. Ikke plant typer som kan være utsatt for dette viruset i det samme området igjen.

tomatsykdommer

Grønn eller hvit mugg på jordoverflaten

Tomatsykdom-Grønn
Grønn mugg på jordoverflaten til tomatplanten.

Dersom du oppdager at det begynner å vokse noe grønt på jordoverflaten etter du har sådd frøene til en tomatplante, er dette et tegn på at det er for vått rundt rotsonen. Dette er som oftest ikke farlig for frøplanten men bør sees på som en advarsel på at du må gjøre tiltak for at planten skal kunne fortsette å vokse.

For å redde denne frøplanten kan du starte med å skrape av det øverste laget hvor muggen har satt seg og sørge for at det er tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt planten. Dette er noe som oftest skjer når man sår frøene inne på i en tid man ikke lufter så mye som gjerne er tidlig på våren når det enda er litt kaldt ute. Da blir forholdene inne fort for fuktig og innestengt som man så godt kan kalle det.

Et annet tiltak man kan gjøre er å vanne fra undersiden og ikke ovenfra da det er lett for å vanne for mye. Sett potten i en beholder med vann og la jorden trekke til seg vannet til du ser det begynner å bli fuktig på toppen. Løft potten opp og la overflødig vann renne av og plasser potten tilbake der du har den.

tomatsykdommer

Hvit sopp på jordoverflaten

Hvit-sopp

For å forhindre at hvit sopp invaderer frøplanten din kan du gjøre en rekke tiltak i såprosessen:

1.Start med ferske uforurensete frø. Uåpnede frøposer er sterile, men når de er åpen kan de lett bli eksponert for patogener som igjen fremprovoserer en sykdom på planten.

2. Sørg for at potten du bruker til å så frøet i enten er ny eller godt vasket dersom du bruker samme potte flere ganger. Bakterier fra tidligere jordblanding og såing kan fort spre seg og utvikle sykdommer på neste frøplante du sår.

3. Sørg for tilstrekkelig luftsirkulasjon.

4. Ikke plant frøene for tett, da dette vil hindre tilstrekkelig luftsirkulasjon når plantene vokser.

5. Som nevnt tidligere bør du vann fra undersiden og ikke ovenfra, spesielt ikke direkte på frøplanten. Husk at overvanning kan føre til soppsykdommer, da fuktige forhold er perfekt for soppvekst!

6. Revurder bruken av torvpotter. De er praktiske ja, med tanke på at man kan plassere hele torvpotten i neste størrelse potte eller direkte ute hvor du skal ha planten og den over tid brytes ned. I forhold til sykdommer er derimot plastpotter mer motstandsdyktige mot soppvekst. Torv er også i dag et stort tema i diskusjonen om økologisk dyrking, men det er en helt annen (og lengre) sak å snakke om.

7. Gi planten nok lys i løpet av dagen. Med et vekstlys koblet i en timer- stikkontakt kan du enkelt ha kontroll på hvor mange timer lys plantene får om dagen, som helst bør være minst 12 timer hver dag.

tomat sykdommer

Hvordan forhindre tomatsykdommer på tomatplanten

I tillegg til å sørge for at tomatplantene dine er sunne og fornøyde er den noen tiltak du kan gjøre for å forhindre at plantene blir syke. Her er noen av tiltakene du kan gjøre:

 1. Rotere plantested – Siden mange av tomatpatogenene lever i jorden bør du plante tomatplantene på forskjellige steder i hagen hvert år.
 2. Knipe blader – Du kan knipe de bladene du ser gir tegn til å utvikle sykdommer. Gjør du dette tidsnok kan det hende du forhindrer at sykdommen sprer seg.
 3. Ikke arbeid i hagen når tomatbladene er våte – Dette kan gjøre at du sprer patogener fra plante til plante.
 4. Velg sykdomsresistente tomattyper – Helt fra det stadie du skal til å velge hvilke typer tomater du ønsker å dyrke for sesongen kan du bidra til å redusere sjansen for sykdommer. Gjør derfor litt research på de typene du vurderer og sjekk om de er resistente mot eventuelle sykdommer.
 5. Sørg for tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt hver plante – Dette gjør du ved å plante tomatplantene i tilstrekkelig avstand til hverandre. Dersom du har en ubestemt type plante bør du gi de mer mellomrom enn en bestemt type tomatplante. Les mer her om hvordan du plasserer tomatplantene dine i riktig avstand til hverandre!
  • 5.1 Et annet tiltak for å sørge for god luftsirkulasjon mellom plantene er å beskjære plantene så de ikke gror igjen.
 6. Fjern all planteavfall som har sykdom – På slutten av sesongen bør du ta en økt og fjerne alt tomatplanteavfallet og kaste det i søppelet eller brenne det. Det er viktig at du ikke legger sykt løv i komposten da dette vil føre til at komposten blir dårlig og det er en sannsynlighet for at neste års avling også får sykdommer.
 7. Legg et godt lag med strø rundt tomatplantene i begynnelsen av sesongen – Du kan for eksempel bruke kompost, høy eller sagflis til å legge rundt tomatplanten. Dette vil hindre sopp som ligger i jorden fra å sprute opp på tomatplanten, ofte de nederste bladene, når det regner eller når du vanner planten.
 8. Desinfiser tomme potter – Dersom du bruker potter til å dyrke tomatene bør du etter endt sesong desinfisere pottene slik at patogener fra jorden ikke videreføres til neste sesong. Du bør også bruke ny jord hver sesong.
 9. Prøv å holde bladene tørre så mye som mulig – Et tips når du skal vanne plantene er å ha en målrettet vanning. Det vil si at du ikke vanner ovenfra men prøver å vanne helt nederst rundt roten. Sprut fra vanningen kan bidra til at sykdommer sprer seg, og våte blader er med på å fremme soppsykdommer.
 10. Dyrk tomatplantene hydroponisk! Dette er en ny metode som flere og flere får øynene opp for. Her dyrker du plantene innendørs uten jord og med riktige forutsetninger med lys og næring vil man også kunne unngå sykdommer på plantene.

Tar man godt vare på plantene sine vil man bli belønnet med mange, saftige og smaksrike tomater! Bildet under viser tre store bifftomater i tre forskjellige modningsstadier. Hver av dem veide ca. 500gram!

sykdommer tomat

Har du hatt noen sykdommer på dine tomatplanter? Hvilke sykdommer ble du rammet av og hvordan løste du problemet? Legg gjerne igjen en kommentar (og bilde om du har) i kommentarfeltet under og del dine erfaringer med oss!

FAQ – Ofte stilte spørsmål

Hvorfor krøller bladene seg?

Det kan være mange grunner til at bladene krøller seg. De kan krølle seg både innover og utover. I begge tilfeller kan det være virus eller bakterier, men det kan også ikke være noen grunn til bekymring.
Vanlige årsaker som ikke henger sammen sykdom er dersom planten får ekstremt mye sol, da vil bladene krølle seg innover for å beskytte planten. Den vil også produsere mer druesukker en planten klarer å bruke (fotosyntesen), noe som gjør at bladene kan krølle seg innover.

Hvordan unngå griffelråte på tomat?

1.Oppretthold konsistente nivåer av fuktighet i jorden gjennom hele vekstsesongen. Når været er tørt, vann grundig en eller to ganger hver uke for å fukte jorden nok.

2. Pass på at jorden er varm nok før du planter ut plantene. Kald jord begrenser næringsopptaket.

3. Bruk gjødsel med lite nitrogen og høyt fosforinnhold.

4. Påfør et lag med strø rundt roten for å minimere fordampning og bidra til å opprettholde jevn jordfuktighet.

5. Infisert frukt bør fjernes når den blir lagt merke til. Råten sprer seg ikke fra plante til plante eller fra frukt til frukt, så selv om den forekommer på dine tidligste tomater, kan det hende at den ikke påvirker senere tomater på samme plante.

Hva er griffelråte?

Griffelråte er faktisk ikke en tomatsykdom, men heller en mangellidelse for kalsium. Man kan kjenne igjen griffelråte ved at det oppstår mørke myke flekker på den siden av tomaten hvor blomsten har vært. Det kan være flere årsaker til at tomatplanten ikke har fått tilstrekkelig opptak av kalsium.

Hva er tomatmosaikk?

Tomatmosaikk er en virussykdom kan spre seg raskt via blant annet klær, hender og forurensete verktøy. Sykdommen er vanskelig å identifisere fordi symptomene varierer med alderen til den infiserte planten og miljøforholdene.

Symptomer på tomatmosaikk:
1. Lyse- og mørkegrønne flekker på bladene.
2. Hvis planten har blitt infisert tidlig, kan den generelt virke gul og som om den har nedsatt vekst og utvikling.
3. Frukten kan modne ujevnt.
4. Redusert antall frukter og størrelse i forhold til det den egentlig skulle produsert.
5. Frukten kan vise innvendig brun farge rett under huden.
6. Bladene kan være krøllet, misdannet eller redusert i størrelse.
7. På enkelte sorter kan dødt bladvev komme til syne ved varme temperaturer.

4 kommentarer om “Tomatsykdommer – Dette er verdt å vite”

 1. Hei.
  Har fått noen gule små klumper på tomtbladene.Dem er i klynger, små som et knappenålshode. Hva er dette?

  Svar
 2. Hei
  Vi har fått hvit mugg på jorden under tomatplantene, salatene, urter osv.
  har fjernet overflatejorden, og tatt bort de nederste bladene på alt.
  Det jeg lurer på, er om det er farlig å spise grønnsakene når det har vært mugg på jorden. Takk

  Svar
 3. Det drysser masse svarte små klumper fra tomat plantene og noen blader virker spist på. Klumpene er harde , nesten som jordklumper. Hva gjør jeg?

  Svar

Legg igjen en kommentar