Beskjære Pæretre – 4 Tips For Et Flott Resultat!

Skal du beskjære et pæretre? Da har du helt sikkert en rekke spørsmål. Mange ønsker å beskjære treet for å få mer frukt. Noen gjør dette også av estetiske grunner. Uansett er det en del ting å tenke på når en skal beskjære et pæretre. Det kan være lurt å sette seg inn i fremgangsmetoden, og lese seg opp om noen tips rundt selve prosessen.

Pære- og epletrær er blant de mest populære kjernefrukttrærne i Norge. De koster lite, er enkle å plante, og gir deg frukter relativt raskt. Dermed har de begge blitt favoritter hos oss nordmenn. For å få mest mulig ut av et slikt tre, er det viktig å vedlikeholde det riktig. I denne artikkelen ser vi på hvordan du bør beskjære et pæretre.

dame beskjærer pæretre

Beskjæring av pæretre gir mer frukt

Den mest åpenbare grunnen til at folk ønsker å beskjære et pæretre, er for å få mer frukt på treet. Det er nemlig slik at skadde og syke greiner tapper treet for mye energi som ellers kunne vært ført ut til sunne greiner. Unormale greiner som vokser rett opp eller inn mot stammen er heller ikke bra for mengden frukt.

Et pæretre kunne helt fint vokst for seg selv. Dette ser vi mer enn nok av eksempler på ute i naturen. Men om du ønsker flere pærer på treet ditt, bør du sette i gang med beskjæring umiddelbart.

Det er ikke bare for fruktmengdens skyld at folk ønsker å beskjære pæretrær. Mange gjør også dette av rent estetiske grunner. Et velstelt pæretre ser flott ut i hagen din. Om du tynner ut treet med jevne mellomrom, vil et pæretre kunne være en av de virkelig flotte trærne i hagen din.

Skal et nytt pæretre beskjæres?

De aller fleste som kjøper nye frukttrær, planter disse med en gang og lar de stå i et par år uten beskjæring. Dette er i utgangspunktet helt greit. Skal du derimot nyte mest mulig frukt av treet, kan det være lurt å se over det etter du har plantet det.

Selv et helt nytt tre kan ha en skadet eller syk grein. Kanskje er det så enkelt som at du skadet en grein under transporten. Da anbefales det å skjære av denne greinen. Beskjæring av et nytt pæretre anbefales allikevel å holdes til et absolutt minimum.

Et godt tips er å se etter «konkurranseskuddet». På toppen av ditt pæretre kommer det et skudd som stikker rett opp. Det hender at det her blir to i stedet for ett skudd. Vi anbefaler å fjerne det svakeste av de to skuddene. Da trenger de ikke å konkurrere mot hverandre.

maleri av beskjøring pæretre

Vedlikehold ditt pæretre med jevne mellomrom

Jevnt vedlikehold er alltid det beste når det kommer til hagearbeid. Dette gjelder spesielt for frukttrær, slik som pæretrær. Viktigheten av jevnt vedlikehold er best illustrert dersom en ser på hva som skjer ved et skippertak. Her vil treet ditt nemlig gå inn i et tilnærmet sjokk.

Hver gang du beskjærer ditt tre, vil det gi en respons. Treet vil forsøke å kompensere med tilvekst. Beskjærer du veldig mye, overkompenserer treet og bruker veldig mye energi. Til motsetning vil treet vokse på en naturlig og sunn måte om du heller bare beskjærer det med jevne mellomrom.

Til hvilken årstid bør du beskjære ditt pæretre?

Sesongen for beskjæring er viktig. Her er mange misforståelser ute og går. Den største misforståelsen handler nok om skillet mellom trær med kjernefrukt og steinfrukt. Pærer er kjernefrukt, og derfor skal ditt pæretre vedlikehold etter disse retningslinjene.

Her er det riktignok noe varierende meninger hos ekspertene. Noen mener at treet bør beskjæres på våren, da det her er i hvilemodus. Ved å beskjære treet på våren, unngår man å forstyrre veksten. Andre igjen mener at sommeren er best, for da beskjærer man i vekstperioden, slik at treet raskt vokser tilbake igjen.

Til syvende og sist er det nok ikke så viktig om du beskjærer på våren eller sommeren. Alle ekspertene er allikevel enige om at august og utover høsten blir for sent.

en mann som beskjærer et pæretre

Her er greinene du bør kutte av pæretreet

Selv et lite tre består av utrolig mange greiner. Da kan det være vanskelig å avgjøre hvilke greiner som skal beskjæres. Nedenfor gir vi deg våre beste tips til greiner du kan beskjære på pæretre.

  • Skadde og syke greiner: De skadde og syke greinene «spiser» ressurser som andre greiner kunne mottatt. Realiteten er at skadde og syke greiner bærer få, om noen, frukter på seg. Sannsynligheten for at de en gang i fremtiden vil bære frukter, er også veldig lav.
  • Konkurransegreiner: Greiner som konkurrerer mot hverandre står bare i veien for andre. La den sterkeste av de to leve videre, og beskjær den andre greinen. Da gjør du en allerede sterk og fruktbar grein enda sterkere.
  • Lavthengende greiner: Om noen av greinene henger spesielt lavt, kan du beskjære disse. Greiner lavere ned på stammen bærer sjeldnere frukt. Beskjærer du disse, vil det også være enklere å navigere rundt treet, for eksempel ved plenklipping.
  • Atypiske greiner: Noen greiner gror rett opp eller inn mot stammen. Beskjær disse greinene umiddelbart, da de vil være skadelige for veksten. Kutt også av greiner som vokser inn i hverandre.
beskjære pæretre

Velg de riktige redskapene for beskjæring

Dersom du skal beskjære pæretre, er det viktig med godt utstyr. Rene, glatte kutt gir best resultat. Det går helt fint å bruke eldre redskaper, men du bør da sikre deg at disse ikke er for slue, eller for eksempel har rust. Da kan det kanskje være like så greit å investere i nye redskaper.

Har du et større tre, kan det være lurt å benytte en håndsag. For de aller største greinene kan du selvfølgelig også benytte motorsag, selv om det neppe blir nødvendig. Mindre greiner beskjærer du enkelt med en hagesaks. Et godt tips er å ta med krakk, spesielt om treet har fått gro i høyden i noen år.

Disse tabbene er vanlige – unngå dem

En av de største fordelene med informative artikler, er at du kan lese om andres feil. Da slipper du å gjøre de samme tabbene som flere har gjort før deg. Den vanligste tabben folk gjør ved beskjæring av pæretrær, er at de venter altfor lenge med arbeidet.

Dersom du venter lenge med beskjæring av et pæretre, går treet som nevnt tidligere i sjokk. Dessuten vil det være vanskeligere å komme til, og arbeidet kan fort ta lang tid. Det beste er å vedlikeholde treet ditt med jevne mellomrom.

En av de andre store tabbene folk flest gjør, er å skjære av toppen av treet. Mange gjør dette fordi de mener treet blir for høyt. Selv om et lavere tre kanskje ser finere ut, bør du la toppen være. Husk også på å tynne ut treet i bredden. Mange går for tynning i høyden, og så glemmer de å tynne ut fra side til side også.

FAQ

Hvor lang tid bør jeg sette av til beskjæring?

For et nytt pæretre, trenger det ikke ta mer enn noen minutter å beskjære treet. Jo eldre treet blir, jo mer vedlikehold trenger det, både grunnet størrelse og alder. Bruker du mellom 15 og 30 minutter på et tre, får du gode resultater.

Hvor finner jeg det beste pæretreet?

De beste pæretreene finner du faktisk produsert i Norge! Andre pæretrær er nok bedre der de er fra, men de norske er best på norsk jord. Det er fordi trær tilpasser seg klimaet de kommer fra.

Legg igjen en kommentar