Navn På Trær

navn på trær

Her er en liste med forskjellige typer norske trær og hvor hardfør hver enkelt av de er.

Norsk TreHardførhetsgrad (1-10)
Gran (Picea abies)10
Furu (Pinus sylvestris)10
Bjørk (Betula pubescens & Betula pendula)9
Eik (Quercus robur & Quercus petraea)8
Rogn (Sorbus aucuparia)9
Selje (Salix caprea)9
Hassel (Corylus avellana)8
Lønn (Acer platanoides)7
Lind (Tilia cordata)7
Or (Alnus incana & Alnus glutinosa)9
Hengebjørk (Betula pendula)8
Asal (Sorbus aria)8
Barlind (Taxus baccata)6
Svartor (Alnus glutinosa)8
Ask (Fraxinus excelsior)7
Fjelleik (Quercus robur)7
Hengepil (Salix babylonica)6
Hvitpil (Salix alba)7

Legg igjen en kommentar