Beskjære bjørk – 7 Råd Du Trenger For Beskjæring

Å beskjære bjørk er en essensiell jobb som kan ha en betydelig innvirkning på treets helse og utseende. En av de mest populære trærne som finnes i mange hager, parker og skoger, er nettopp bjørk. Beskjæring av bjørk er ikke bare en kunst, men også en nødvendighet for å sikre trærnes helse og sikkerhet.

Skal du beskjære bjørk? I denne artikkelen vil vi utforske alle de beste rådene for beskjæring av bjørk. Vi ser på når det er best å gjøre det, hvilke verktøy som er mest passende og hvilke teknikker som bør brukes. Les videre dersom du snart skal beskjære bjørk, og få alle de beste rådene her.

eldre mann beskjærer bjørk om våren

Hvorfor beskjære bjørketrær?

Før vi går inn på detaljer om beskjæring av bjørk, er det viktig å forstå hvorfor en gjør dette. Beskjæring byr på en rekke fordeler for bjørketrær og hagen generelt.

 • Fremmer sunn vekst: Beskjæring stimulerer sunn vekst ved å fjerne døde, skadede eller syke grener. Slik kan treet bruke sine ressurser mer effektivt.
 • Form og estetikk: Riktig beskjæring kan bidra til å forme treet på en ønsket måte. Det kan forbedre dets naturlige skjønnhet og hagens estetiske appell.
 • Sikkerhet: Beskjæring eliminerer potensielle farer som kan oppstå fra hengende eller ustabile grener. Dette reduserer risikoen for skade på eiendom eller personer.
 • Lysgjennomtrengning: Ved å fjerne overflødige grener, forbedrer beskjæring lysgjennomtrengningen i hagen. Dette understøtter sunn vekst for andre planter.

Når skal bjørketrær beskjæres?

Tidspunktet for beskjæring er avgjørende for trærnes helse og vekst. For bjørketrær er det generelt best å beskjære dem om vinteren eller tidlig på våren. Da er treet i dvale, og tapet av plantesaft er minimalt. Dette bidrar til å redusere sjansen for infeksjoner. Det fremmer også en raskere helbredelse av sårene.

Beskjæringen bør imidlertid unngås sen høst og sommer. Bjørketrær er mer utsatte for soppsykdommer og skadedyr på denne tiden av året.

Verktøy som trengs for beskjæring av bjørketrær

Før du begynner å beskjære bjørketrær, er det viktig å sikre at du har de riktige verktøyene tilgjengelige. Følgende verktøy vil være nyttige for beskjæring:

 • Beskjæringssaks: Brukes til å fjerne tynne grener med en diameter på opptil 1,5 cm.
 • Beskjæringssag: En større sag som er egnet for å kutte grener med en diameter på mer enn 1,5 cm.
 • Grenkutter: Et lengre håndtak gjør det mulig å nå høyere grener og fjerne dem med større presisjon.
 • Stiger: For å få tilgang til høyere grener sikkert, må du bruke stiger som er stabile og trygge.
 • Verneutstyr: Bruk hansker, vernebriller og en hjelm når du beskjærer bjørketrær. Dette gjelder spesielt når du arbeider med høye grener, for å beskytte deg mot skader.
beskjære bjørk om vinteren

Riktig beskjæringsteknikk for bjørketrær

Riktig beskjæringsteknikk er avgjørende for å oppnå ønskede resultater og sikre at bjørketrærne forblir sunne. Her er noen viktige retningslinjer å følge:

 • Velg riktig gren: Identifiser hvilke grener som skal beskjæres. Fokuser på døde, syke, skadde eller kryssende grener, samt de som skaper en uønsket vekstretning.
 • Bruk riktig kutt: Gjør kuttet så nært som mulig til stammen, men uten å kutte inn i det området som kalles «krage» (den hevelsen som forbinder grenen til stammen). Et rent kutt hjelper treet å helbrede raskere.
 • Unngå topping: Topping, der treet kuttes rett over hovedgrenene, bør unngås. Dette kan skade treet alvorlig og føre til uønsket vekst.
 • Ikke fjern mer enn en tredjedel: For å bevare trærnes helse, bør du aldri fjerne mer enn en tredjedel av kronens volum under én enkelt beskjæring.
 • Beskjær vannskudd: Fjern vannskudd (tynne vertikale grener). De er vanligvis svake og konkurrerer med hovedgrenene om vann og næring.

Profesjonell hjelp og sikkerhetstips

Beskjæring av bjørketrær kan være en utfordrende oppgave, spesielt når du må jobbe i høyden. Hvis du er usikker på dine ferdigheter eller har å gjøre med store trær, er det best å søke profesjonell hjelp. De har ekspertisen og det nødvendige utstyret for å beskjære trærne på en trygg og effektiv måte.

Når du utfører beskjæring selv, husk alltid følgende sikkerhetstips:

 1. Bruk verneutstyr: Sørg for at du bruker riktig verneutstyr, inkludert hansker, vernebriller og en hjelm, for å beskytte deg mot potensielle skader.
 2. Stabil stige: Når du bruker en stige, sørg for at den er godt forankret og stabil før du klatrer opp i den.
 3. Unngå strømledninger: Hold alltid avstand til strømledninger mens du beskjærer trær, da dette kan føre til farlige situasjoner.
 4. Planlegg ruten: Planlegg hvilke grener du vil fjerne før du begynner. Slik kan du arbeide effektivt og unngå unødvendige skader på treet.
 5. Vurder omgivelsene: Før du beskjærer, ta hensyn til omgivelsene. Sørg for at det ikke er mennesker, kjæledyr eller eiendommer i nærheten som kan bli skadet.
beskjære bjørk

Når bør du kutte ned hele bjørka?

Beskjæring av bjørketrær kan bidra til å bevare deres helse og estetikk, men det er situasjoner der det kan være nødvendig å vurdere å fjerne hele treet. Å ta beslutningen om å felle en bjørk er ikke noe man bør gjøre lett. Det er flere faktorer du bør vurdere før du tar en slik drastisk beslutning.

 • Dårlig helse: Hvis bjørketreet ditt lider av alvorlige sykdommer eller skadedyrangrep som ikke kan kontrolleres eller behandles effektivt, kan det hende at felling er den beste løsningen. Dette kan forhindre at sykdommen sprer seg til andre trær og planter i hagen din.
 • Døde grener og skader: Hvis treet har mange døde grener eller betydelige skader som ikke kan behandles, kan det svekke treet og gjøre det til en sikkerhetsrisiko.
 • Overvektig eller ustabil: Bjørketrær har en tendens til å danne mange tynne og skrøpelige grener som kan bli overveldende for treet. Dersom treet er i dårlig stand med mange ustabile grener, kan det være risikabelt å beholde det.
 • For stort for hagen: Noen ganger kan bjørketrær vokse seg for store i forhold til hagens størrelse. De kan dominere landskapet eller kaste for mye skygge på andre planter.
 • Byggeprosjekter eller infrastruktur: Hvis bjørketreet står i veien for nødvendige byggeprosjekter eller infrastrukturutvidelser, kan det være nødvendig å fjerne det.

Slik feller du en bjørk

 1. Søk tillatelse: Sjekk lokale lover og forskrifter angående trefelling i ditt område. Noen steder krever tillatelse før du kan felle et tre.
 2. Ansett profesjonell hjelp: Felling av store trær, spesielt bjørker, kan være farlig og krever spesialisert kunnskap og utstyr. Ansett en erfaren og kvalifisert person for å gjøre jobben trygt og effektivt.
 3. Planlegg fellingen: Bestem den beste retningen for å felle treet, slik at det ikke skader bygninger, gjerder eller andre trær i nærheten.
 4. Bortkjøring av trevirket: Sørg for at du har en plan for bortkjøring eller bruk av trevirket. Du kan vurdere å la det bli hogget til ved eller brukt til andre formål.
 5. Erstatningstrær: Hvis du fjerner en bjørk, kan du vurdere å plante en annen type tre som passer bedre til hagen din.

Velg å beskjære bjørk så lenge det er mulig

Det er viktig å huske at felling av et tre ikke kan angres. Derfor er det viktig å grundig vurdere alle alternativer før du tar beslutningen om å fjerne en bjørk. Hvis det er mulig, bør du alltid prøve å bevare trærne dine. Ta vare på bjørk gjennom riktig beskjæring og pleie. Bjørketrær er vakre og verdifulle tillegg til hagen, og med riktig stell kan de glede deg i mange år.

Legg igjen en kommentar